Liên hệ

Nhà hàng CHAM

Địa chỉ: 05 Lê Quang Hòa, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0348 72 70 70

Email: nhahangchamspa@gmail.com

Website: nhahangcham.com

Facebook: facebook.com/chamrestaurant.dn43

Để lại góp ý cho nhà hàng CHAM